VIDEÁ

Svedectvá pamätníkov Barbarskej noci

Štefan Popovič (1926 2015)

Narodil sa 15. novembra 1926 v Rumanovej v chudobnej roľníckej rodine. Od roku 1939 bol chovancom v misijnom dome v Nitre, kde dokončil štyri triedy gymnázia. V noci z 13. na 14. apríla 1950 bol počas Barbarskej noci prevezený do Podolínca. V septembri 1950 ich odviedli na vojenskú službu, v PTP bol necelé 4 roky. Potom pracoval v Bratislave, spočiatku v stavebníctve, neskôr ako asistent v Slovenskej akadémii vied, kde navrhol vedecko-populárny kľúč na určovanie rastlín. V roku 1960 bol odsúdený na štyri a pol roka väzenia za tajné náboženské aktivity. Po prepustení na amnestiu v roku 1962 sa zamestnal v záhradníctve v Karlovej Vsi, neskôr v Technomate, aby mal viac času na dokončenie teologických štúdií, ktoré zavŕšil tajnou vysviackou vo východonemeckom Magdeburgu. V roku 1968 sa dostal k nevlastnej sestre do USA, kde študoval na Georgetownskej univerzite vo Washingtone. Po dvoch rokoch sa vrátil na Slovensko a ako vysvätený kňaz si podal žiadosť do pastorácie. Pôsobil v Brezničke v rožňavskej diecéze, neskôr na Šoltýskach. Jeho aktivity mala pod dohľadom ŠtB.

Profil na webovej stránke Ústavu pamäti národa.

Ján Janok (1929 2019)

Narodil sa 2. marca 1929 v obci Dlhé Klčovo. Rehoľné sľuby vykonal v roku 1947, zmaturoval v roku 1949. V noci z 13. na 14. apríla 1950 prežil Barbarskú noc, bol sústredený na Kralickom Snežníku. 5. septembra bol odvedený do Komárna do PTP, odkiaľ bol prepustený na Silvestra 1953. Pracoval v Stavoindustrii, väčšinou na vojenských stavbách, neskôr vo Výskumnom ústave priemyslu celulózy, kde robil prekladateľa. Od roku 1955 študovať hygienickú službu v Prahe, ktorú napriek problémom úspešne ukončil. V roku 1968 sa prihlásil do seminára, študoval v Čechách. Kňazskú vysviacku mal 28. februára 1971. Keďže nedostal súhlas pôsobiť na Slovensku, pôsobil najprv ako výpomocný duchovný v Liberci. Od konca 70. rokov napokon pôsobil v Košiciach. ŠtB prejavila o neho záujem už od roku 1962 v Bardejove, spoluprácu však vždy odmietol. November 1989 považoval za Boží zázrak.

Viac sa dočítate v jeho profile na webovej stránke Ústavu pamäti národa.

Teodor Hlaváč (1929 – 2017)

Narodil sa 9. novembra 1929 v Chynoranoch. Stredoškoslé štúdiá absolvoval na gymnáziu u verbistov v Nitre. Tu ho zachytila Barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950, počas ktorej bol násilne prevezený do Podolínca, odkiaľ na 3 a pol roka putoval do PTP. Po nich vyštudoval fyziku na Univerzite Komenského v Bratislave a nastúpil do zamestnania. V roku 1961 bol pre svoje náboženské aktivity odsúdený v politickom procese „Bošmanský a spol.“ Po prepustení z väzenia pracoval ako skladník na Popradskom plese. Po uplynutí 5-ročného zákazu práce v odbore pracoval na Lomnickom štíte v pozorovaní kozmického žiarenia, neskôr vo Výskumnom výpočtovom stredisku OSN v Bratislave. Po Nežnej revolúcii pôsobil ako poradca prezidenta Michala Kováča, ako redaktor Katolíckych novín, písal a editoval knihy.

Filmy o Barbarskej noci

Tiene Barbarskej noci 

Dokumentárny film vyrozpráva osudy piatich mužov, ktorým štátna moc zmenila životnú dráhu. Po rokoch tvrdého vypočúvania a väznenia si nachádzajú vlastné cesty, ako naplniť svoje povolanie. Z nepriateľa štátu sa nakoniec stáva študent medicíny. Ďalší vysokoškolský učiteľ alebo statočný otec rodiny. Traja z nich boli neskôr vysvätení za kňazov.

Ústav pamäti národa, 2012. 39 min. Účinkujú: Anton Srholec, Ján Janok, Ján Brichta, Marcel Martinko, Teodor Hlaváč. Odborná spolupráca: Patrik Dubovský. Dramaturgia: Ondrej Krajňák. Scenár a réžia: Igor Sivák

BARBARSTVO MOCI (00): 70 rokov od likvidácie reholí v Československu

Prvý zo série dokumentárnych filmov venovaných 70. výročiu Barbarskej noci od režisérky Ivy Kúšikovej, SSpS. Ďalšie dokumentárne filmy z tejto série nájdete na tomto odkaze.