PREHĽAD INTERNOVANÝCH REHOĽNÍKOV

PREHĽAD INTERNOVANÝCH REHOĽNÍČOK

Údaje pochádzajú z publikácie Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989. Prešov: Michal Vaško, 2001; nie sú kompletné, budeme ich dopĺňať.